غزل از دایره بیرون میرود حتی بالا
بسم تعالی
در شماره 515پيک سنجش می خوانيد:
خیلی وقته که وقت ننوشتنه
( اینا من نوشتم)
و 8 اسفند : کارت ورود به جلسه آزمون کارشناسی ارشد سال 1386 توزيع می گردد. نحوه کمک های مالی به مدرسه اعلام شد
طی ويژه نامه ای :اسامی پذيرفته شدگان نهايی سری دوم تکميل ظرفيت منتشر شد
خبر کاهش خدمت سربازی تکذيب شد
فراخوان نهمين کنفرانس آموزش رياضی

می گفت دایره فرصتی هست برای کبریت یا فندک
اسمش را گذاشیم نکبت ٫یک خاصیتی که تنهایی نیست. بدبختی هم نیست
اما خودکشی را به شما تزریق میکنم از راه دایره
به صورت دایره و یا نیم دایره
لخت شو !ا

کلیه متولدین 1357، 58، 59 و 60 از ساعت 14 تا 19 دوشنبه 7 اسفند ماه و کلیه دوطلبان متولد سال های 1361 و 62 در ساعت 8 تا 12 سه شنبه 8 اسفند و همچنین داوطلبان متولد سال 1363 و بعد از آن از ساعت 14 تا 19 سه شنبه 8 اسفند

دوستش دارم که توی دایره نیست
هوس است
اما موقعیت او در زندگی به خرمگسی می ماند که در اتوبوس مدتی افکارش متوجه خودش میشود :ء
.
.
.

امانت داری و اخلاق مداری
استفاده از اين خبر فقط با ذکر منبع " خبرگزاری مهر " مجاز می باشد.

.
.
.
.
به دایره هم گند زدم، گوشه اش توش نوشته ... واردش میشین حتی از قوطی کبریت هم کوچیک تره
ولی نبود
.
آقای میم کبریت می کشد تا شمع روی میز را روشن کند. ... هاله سینه هایش را با خودکارشکل دایره می کشد،
غول از دایره بیرون می رود و آواز و رقص.
.
.
.
درهمین زمینه بخوانید
نام :


ایمیل :


نظر :