تصویربیشتر شبیه قلب سه قسمتی یک لاکپشت است یا غده پروستات مردان. اما بعید است
لیکا من را نجات بده

کلیکا به خاطر لاکپشت ،به خاطر لک لک... کلیکا بگرد

من را نجات بده ...از روغن از ماهی تابه...

از اسب پایین آمد و لاکپشت را گرداند

مَ مَ من را فــَفـَراموش کردی "لی"ء

(کلیکا! کسی را به خاطر نمی آورد ، اصلاٌ قرار نیست کسی ، کسی را به خاطر بیاورد)ء

ساختمان 110 واحد چهارم

 لاکپشت شعر تو را می خواند

عارف مرغان است لک لک  ، مـَلِکُ لک و الامر لَکَ و الحمد لَکَ یا مستعان

marjan hasoumi (10/8/2006 04:40:02 È.Ù): kare khodete?

roozbeh farzan (10/8/2006 04:40:44 È.Ù): ohum

marjan hasoumi (10/8/2006 04:41:20 È.Ù): khate akharo nemifahmam

roozbeh farzan (10/8/2006 04:41:33 È.Ù): manam khosham nayumad

marjan hasoumi (10/8/2006 04:41:49 È.Ù): hazfesh kon

roozbeh farzan (10/8/2006 04:41:38 È.Ù): are

marjan hasoumi (10/8/2006 04:42:00 È.Ù): be nazaram 2 khate balash behtare

marjan hasoumi (10/8/2006 04:42:10 È.Ù): حساب سر انگشتیم میگه که 12 چالوسیم... بدو!ء

چند خط!ء

.

لک لک ها دريا بالا می آورند ماهی می خورند شيپور می زنم در تک تک مسير های عصبی تان

پسرک گل فروش گل های عجیبی  دستش بود .. و با تمام نیرویی که در تک تک سلول هایش

roozbeh farzan (10/15/2007 5:10:33 PM): اما او حواسش به اين چيزها نبود وبدن لختش توي سرما مي لرزيد

marjan hasoumi (10/15/2007 5:10:41 PM): mmmmmmmmm

marjan hasoumi (10/15/2007 5:12:42 PM): دلم لك زده براي آن لك لك. دستم يخ كرده روي تفنگ

roozbeh farzan (10/15/2007 5:12:49 PM): halaa mitunam inaa begam badesh mesle be ham khordane dandunaaye aadam o tagh tgh-e noke laklak : لک لک لکِ لاجوردی لاستيک نجات،دم بریدهء کلیکا و رای لباس لاله لب لب... لَباب زير لغتنامهء لنگر لنگرگاه لک

.

marjan hasoumi (10/15/2007 5:12:56 PM): in khube

نام :


ایمیل :


نظر :