خصوصى سازى ليوان خالى و حراج روز يكشنبه

اتاق من مونث است.اين هم دلايل كافى:"در فاصله-هاى زمانى معين خميازه مىكشد , و دل پيچه مىگِيرد و هى به من گِير ميدهد ... "ا

 

 

يكشنبه هم دلايل كافى داشتم كه بزنم بيرون

پا كردم توي كفش خيابون كه هي بيـــــــــــدار شــو! من  حوصله-ام سررفته

زدمphon-book یه چرخ توی  

چه برهوتى!!!!!!!

 همين ديروز با يكى توي كافه  عكس نشسته بودم

براى اينكه  بفهمم , جاى من هم فكر مىكرد

چه خوب كه  فهميد آدامس جويدن را خودم بلدم

يا  چند ساعت پيش كه با اتاق

راجب ارتباط كاراموزى من و عقدهء اديپ ,كارمون به داد و دعوا كشيد

 

اصلأ من را چه به پياده روى  آخر شب

ترجيحا توى ليوان خالى خودم دراز ميكشم , روزنامه را باز ميكنم : راهنماى عملى زنده ماندن در برهوت     

 

 

 

+ نوشته شده توسط Rouzbeh در سه شنبه سیزدهم تیر 1385
نام :


ایمیل :


نظر :